Hur gick det här till?

No pants-flugan har blivit lite extrem.

Foto: Fug Girls
Annonser